Kontakt

Kontakt til bestyrelsen kan foregår vi nedstående e-mail adresser.
Vi bestræber os på at der svares på mail inden for 7 dage fra modtagelse.

Bestyrelsen kan kontaktes via følgende e-mail.
bestyrelse@gfregnersvej.dk

Kasserer kan kontaktes via følgende e-mail.
kasserer@gfregnersvej.dk

 

 

Mail-lister
For at blive oprettet på grundejerforenings mail-liste, som vi benytter til udsendelse af referater og indkaldelser til generalforsamlinger, kan man sende sin mail-adresse med husnummer til bestyrelse@gfregnersvej.dk

Vær opmærksom på at grundejerforeningen ikke validere om mail-adresser er korrekte og virker. Det er derfor op til beboerne selv at sørge for, at vi har de seneste aktive og fungerende mail-adresser. Mail adresser der ikke virker, bliver fjernet fra listen.

Mail-adresser bliver ikke delt med andre eller benyttes til reklamer mm.