Grundejerforeningen

Praktisk information omkring grundejerforeningen Regnersvej.

Generalforsamling:
Grundejerforeningen afholder generalforsamling hvert år i april måned.Til generalforsamlingen beretter bestyrelsen om årets forløb og resultater. Desuden drøftes og tages beslutninger vedrørende driften af det kommende år.

Indkaldelse:
Der indkaldes til generalforsamling af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. Grundejere, der lejer deres bolig ud, skal være opmærksomme på, at indkaldelsen til generalforsamlingen som udgangspunkt kun omdeles på Regnersvej - med mindre der er ytret klart ønske til bestyrelsen om at indkaldelsen fremsendes til en alternativ adresse.

Forslag:
Grundejere, som ønsker at få behandlet forslag på generalforsamlingen, skal indsende disse til bestyrelsen senest d. 15. marts.

Velkomstbrev til nye beboer.
Velkomstbrev
 

Indkaldelser og referater Dokumenter
2024 Indkaldelse GF 2024.pdf
Beretning 2023.pdf
Underskrevet regnskab 2023.pdf
Referat generalforsamling 2024.pdf

2023 Indkaldelse 2023.pdf
Referat generalforsamling 2023.pdf

2022 Indkaldelse 2022.pdf
Regnskab 2021.pdf
Beretning 2021.pdf
Referat generalforsamling 2022.pdf

2021 Referat ekstraordinær GF 2021.pdf
Underskrevet referat 2021.pdf
Underskrevet regnskab 2021.pdf

2020 Indkaldelse 2020.pdf
Referat generalforsamling 2020.pdf

2019 Indkaldelse 2019.pdf
Referat generalforsamling 2019.pdf

   

Regler og vedtægter Dokumenter
Vedtægter Grundejerforeningens vedtægter  
Ordensregler Ordensregler for grundejerforeningen Regnersvej
Farvekoder Farvekoder til brug for maling af udvendigt træværk
Byplansvedtægter Byplansvedtægter (Ølstykke nu egedal kommune)
Fordelingsnøgle Fordelingsnøgle til brug for byggetilladelser ved tilbygning af skur, carporte mm.
Lokalplan 77 Lokalplan77
   
Vejledninger Dokumenter
Gravearbejde LER "Ledningsejerregistret"
Rottebekæmpelse Vejledning omkring rottebekæmpelse
Vedligehold af hæk Vejledning til klipning og vedligehold af bøgehæk
Takstblad affaldsordning for 2024 Takstblad affald 2024
Parkeringsbekendtgørelse Parkeringsbekendtgørelse for Egedal Kommune
Tip Egedal Tip-Egedal.pdf