Nyheder

Fastelavnsfest aflyst - Feburuar2024

Fastalavnsfesten der skulle have fundet sted 11 Februar 2024 er grundet manglende tilmelding blevet aflyst.
 

Fastelavnsfest i Grundejerforeningen Regnersvej - Januar2024

Kom og vær med til vores fastelavnsfest på Regnersvej legepladsen søndag den 11. februar 2024
Der vil være tøndeslagning for 3 forskellige aldersgrupper. Alle børn får en slikpose ,kakaomælk og en
fastelavsbolle. Efter tøndeslagningen kåre vi den bedst udklædte.


Til de voksne vil der være kaffe og en fastelavsbolle. Fastelavnsfesten starter kl. 14.00 (og varer til ca. kl.15.30) og vil foregå ved legepladsen, så husk varm påklædning.

Så tilmeld familien og vær med til en hyggelig dag, sammen med dine naboerne. Tilmelding til fastelavnsfest senest søndag 4. februar 2024

Tilmeldingsblanket kan hentes her

Senrydning på vejene og parkering - December 2023

I forbindelse med snerydning på Regnersvej, bedes man ikke holde på vejene, da sneryder ellers ikke kan komme forbi. Man kan heller ikke holde ud over fortove, så folk ikke kan komme forbi med en cykler og barnevogne. Man henvises eks til selv at rydde gæsteparkerings pladser, så gæster og eventuelt bil nr 2 kan holde på Regnersvej.

Generalt
Ifølge Færdselsloven må man som udgangspunkt hverken parkere helt eller delvist på cykelsti, gangsti, midterrabat, helleanlæg og fortov. Det skyldes, at det kan være til gene for cyklister og gående. Det kan udløse en bøde på 510Kr.

Gældende for Egedal Kommune - Parkeringsbekendtgørelse
Standsning og parkering m.m. på vej uden for parkeringspladser
§ 2 Inden for tættere bebygget områder kan et køretøj, hvis tilladte totalvægt ikke overstiger 3500 kg. standse eller parkere delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højest 2 hjul i køretøjets længderetning, såfremt dette ikke er til fare eller ulempe for færdslen på fortovet.

 

Blind vej skilt - December 2023

Bestyrelsen på Regnersvej har ansøgt Egedal Kommune og Politiet for tilladelse til at opsætte et vejskilt ved indkørelsen til Regnersvej med blind vej. Dette er blevet godkendt. Dette burde lettet på de mange biler og lastbiler der forgæves tror de kan køre igennem fra Regnersvej til Valdemarsvej (Harald Nyborg, jem@Fix) Dette bliver opsat på den på eksisterende stander til 40 zone skilt.

Oversigt År
Ældre nyheder fra 2022
Ældre nyheder fra 2023