Ældre nyheder fra 2022

Fejning af Regnersvej - November 2022

Vi får fejet veje / rendesten mandag d. 5 December kl. 11.00
Sørg for der ikke holder biler på vejen eller på vendepladser så fejemaskinen kan komme til. Det samme gælder for trailers mm der måtte holde på vejen. Desuden bliver parkeringspladsen ved fælleshuset også fejet så der kan man ikke holde. Fejningen forventes at tage en times tid.
Fortæl det gerne til din nabo...
 

Spørgsmål og Svar - Oktober 2022

Dette dokument indeholder en række spørgsmål og svar, som varmeudvalget på Regnersvej har behandlet. Ved svarene er kilden angivet, så kan I selv vurdere pålideligheden af svaret. I varmeudvalget svarer vi efter bedste evne, men vi kan ikke garantere, at vi ikke har misforstået et eller andet.

Spørgsmål og Svar - Se Energiudvalg

Program for Energiudvalgsmøde - Oktober 2022

Energigruppen for Grundejerforeningen Regnersvej har netop afholdt energimødet på rådhuset.
Der var stor tilslutning til mødet og mange deltog aktivt i debatten, hvilket vi ser som rigtig godt.
Det var grundigt og flot arbejde der blev præsenteret fra energigruppen.

Nåede du ikke at deltage, kan du selvfølgelig hente præsentationen her. Det vil blive oprettet en ”Varme Q&A” hvor vi vil forsøge at samle de mest stille spørgsmål. Mere om dette senere.

Præsentationen kan hentes her.
Præsentation

Program Energistormøde Regnersvej - September 2022

Energigruppen for Grundejerforeningen Regnersvej inviterer til informations- og dialogmøde om
energiløsninger for husstandene på Regnersvej.

Til mødet har vi inviteret eksperter for forskellige energiløsninger, så vi bedre kan forstå forskellene mellem dem samt hvilke muligheder og begrænsninger, som de hver især har. Mødet har specifikt fokus på husene på Regnersvej og er kun for vores område.

Mødet tager afsæt i den energirapport, som energigruppen har udarbejdet for grundejerforeningen.
Program

Energiløsninger for Grundejerforeningen Regnersvej - September 2022

Kære grundejere, her kommer et første udkast på den rapport, som energigruppen har udarbejdet ift. vores omlægning til nye energiløsninger. Vi vil meget gerne have feedback fra jer ift. om I synes, at det er til at forstå og om den indeholder de ting, som I ønsker svar på. Der står ikke så meget om gas - er der ønske om yderligere og mere information ift. dette?
Vi regner med, at der bliver afholdt stormøde om energiløsninger på Regnersvej torsdag d. 6. oktober kl. 19-21 på Egedal Rådhus. Jeg skal dog lige have bekræftet af alle de inviterede eksperter kan deltage. Jeg sender invitation ud, når vi er helt sikre på tidspunktet.

Energiløsninger for Grundejerforeningen Regnersvej.pdf (Opdateret 25-09-2022)

Kom glad med feedback til vores foreløbige arbejde.
Mvh.
Energigruppen, bestående af Niels (114), Ole (105), Martin (73), Mads (62), Verner (52) & Maj-Britt (6)

Gravearbejde og kort over ledninger - September 2022

Såfremt man skal have foretaget gravearbejde på egen grund, er det en god ide at foretage en forespørgelse på LER "Ledningsejerregistret" så man ungår graveskader. Dette kan eks være i forbindelse med El eller Gas ledninger.

Vi har lavet en kort vejledning her

Eksempel på gas ledninger.

 

Fælleshuset - August 2022

Fælleshuset har fået foretaget en fin fliserensning og fået oprettet de mange skæve fliser. Det er blevet en fint resultat som er foretaget af De Grønne Smølfer. Vi håber at alle bliver glade for dette.

 

Tagrender - Juni 2022

Som man kan læse i referatet under pkt 10 "Eventuelt", så blev det nævnt at gennemtæring af tagrender er sket flere steder og at Ove fra nr 103 havde lavet en aftale ang udskiftning af tagrender.

Dette er nu godt igang og de er ved at skifte render på flere huse, og efterhånden som de kommer ned, kan man se gennemtæring meget tydeligt. Vi har været rundt på regnersvej og mange huse har begyndende eller fuld gennemtæring i deres tagrender.

Såfremt du ikke nåede at hoppe på aftalen, kan man stadig nå det ved at skrive til "blikogfacade@gmail.com" Blikogfacade kan evt. samle til bunke, såfremt flere vil have denne aftale til engang i slut August. Det tages dog højde for prisen såfremt materiale prisen ændre sig.
Husk at skrive jeres kontakt oplysninger med når i kontakter Blik og Facade

For at se om man selv har gennemtæring kan man kigge efter følgende på sine tagrender.

Gennemtærings huller
Fuld gennemtæring under rendejern

Vejledning omkring klipning af Bøgehæk - Juni 2022

Da det jo er tid til at få klippet hæk, har vi lavet en kort vejledning omkring klipning og vedligehold af bøgehæk. Man kan finde den under "Grundejerforeningen"

Referat fra generalforsamling - Maj 2022

Referatet fra generalforsamlilngen er lagt ud på hjemmesiden, samt dette er omdelt til alle husstande på Regnersvej.

Ny hjemmeside - Feb 2022

Overdragelsen af domænet regnersvej.dk lader vente på sig. Vi har derfor oprettet en midlertidig hjemmeside for Grundejer foreningens regnersvej, således at information igen bliver tilgængelig for beboerne og eventuelt nye tilflyttere.

Vi har valgt at holde hjemmesiden meget simpel, dels fordi en del indhold fra den gamle hjemmeside desværre er gået tabt og fordi det fremadrettet skal være nemt at vedligeholde, uden vi hele tiden skal sikkerheds opdatere hjemmesiden, som man skulle tidligerer.

Ang en online kalender:
Online kalender til brug for at kunne se bookninger til fælleshuset, er desværre noget der ikke er med til at starte med. Det skyldes at det kræver login oplyninger til beboerne på Regnersvej. Denne form for information er underlagt GDPR lovgivningen. Dette ønsker vi ikke at være underlagt, da det kræver ekstra vedligehold og administrations byrde. Dog er vi igang med at undersøge en mulighed for brugen af en ekstern kalender til denne del.

Ang opdateret billeder til hjemmesiden, så forventer vi at der bliver taget friske opdateret billeder i løbet af sommeren 2022.

Det kunne være billeder som dette der er taget fra volden, en kølig Januar i 2022

Vi vil forsøge at skrive om de væsenteligste ting der er relevate for beboerne på Regnersvej. Det vil derfor ikke være daglige nyheder, men kun praktisk relevant information til beboerne.

Ang. Cookie tracking på hjemmesiden:
Der findes ikke nogen former for tracking opsat på gfregnervej.dk. Du kan derfor besøge gfregnersvej.dk helt uden at blive tracket af os.